• Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na portálu www.rakletparty.cz (dále jen e-shop), provozovaným společností FajnVino.cz s.r.o, IČ: 05340993, se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67169 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). 

 

Objednávka zboží

E-shop obsahuje seznam zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji včetně cen za jednotlivé zboží. Pro objednání je nutno zboží vložit do elektronického košíku, přejít k pokladně e-shopu, vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat (závazně potvrdit). Objednávkový formulář shrnuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a termínu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající nemůže zaručit okamžitou dostupnost objednaného zboží, jeho dostupnost je vždy uvedena při objednání a potvrzena po odeslání objednávky. V případě, že prodávající zjistí nedostupnost zboží, neprodleně informuje kupujícího a dohodnou se na dalším postupu (posunutí termínu dodání zboží, změnu za podobné zboží či zrušení objednávky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednávky provedené v e-shopu jsou pro prodávajícího závazné až po jejich potvrzení elektronickou poštou nebo telefonicky. Informační e-mail rekapitulující objednávku není potvrzením o závazném přijetí objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s kupujícími, kteří v minulosti podstatným způsobem nedodrželi své povinnosti vůči prodávajícímu. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.. Kupující má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách internetového obchodu www.rakletparty.cz.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

  

Stornoobjednávky ze strany kupujícího

Objednávku může kupující nejpozději do 24 hod od odeslání objednávky stornovat e-mailem (info@rakletparty.cz), po této době pouze telefonicky (na tel. čísle 777 600 223). Pokud bylo již zboží zabaleno a předáno dopravci, má prodávající nárok na náhradu prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. 


Storno objednávky ze strany prodávajícího

V případě nedostupnosti některých objednaných položek, kontaktuje prodávající kupujícího s nabídkou zboží podobných vlastností, které je v danou chvíli skladem. Pokud nedojde k odsouhlasení změny objednávky ze strany kupujícího, může být dohodnuta změna termínu dodání (na termín, kdy bude požadované zboží dostupné) nebo dojde ke stornu objednávky. Pokud již kupující cenu zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka neprodleně zaslána zpět. 


Cena zboží 

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Tato cena je uvedena v závazné objednávce, na internetových stránkách u jednotlivého zboží nebo sdělena kupujícímu telefonicky při telefonickém jednání. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží při výrazné změně cen ze strany svého dodavatele (stává se velice zřídka). O změně ceny prodávající kupujícího neprodleně informuje.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


Dodací podmínky

Způsob dodání zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Prodávající má právo dohodnout s kupujícím změnu způsobu doručení objednaného zboží, především je-li to v zájmu kupujícího nebo vyžaduje-li to povaha objednaného zboží. Termín dodání zboží je závislý na druhu objednaného zboží. Dodací lhůty jsou standardně do 2-14 pracovních dnů. U zboží běžně dostupného a zboží, které má prodávající na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla následující pracovní den po potvrzení objednávky. Přesný termín dodání zboží je kupujícímu v potvrzení objednávky. Např. u raclette grilů na míru je dodací lhůta závislá na požadavcích kupujícího. Kupujícím zároveň bere na vědomí, že dodání produktu „Sýr RACLETTE“ probíhá ze strany prodávajícího formou běžné zásilky. V případě, že chce kupující u tohoto produktu zvolit doručení chladicím boxem, informuje o takovém požadavku prodávajícího a nese zvýšené náklady za tuto přepravu.

Kupující má při volbě způsobu dodání zboží tyto možnosti:

Osobní odběr - Zákazník má možnost odebrat objednané zboží osobně na provozovně v Opavě po telefonické domluvě.

Rozvoz po Opavě a okolí (do 20 km od Opavy) - Zákazník má možnost k objednanému zboží objednat i rozvoz po Opavě a okolí, jenž je zpoplatněn dle hodnoty objednaného zboží. Objednané zboží je dopraveno kupujícímu na jím uvedenou adresu po telefonické domluvě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zaslání prostřednictvím zásilkové služby České pošty -  Doručuje většinou zásilku do jednoho až dvou dnů od odeslání. Jedná se o službu „balík do ruky“ nebo službu „EMS“ (garance dodání do druhého dne).

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Dopravné a balné

Osobní odběr -  zdarma

Rozvoz po Opavě a okolí (do 20 km od Opavy) - Cena rozvozu se řídí hodnotou objednaného zboží:

-  při hodnotě objednaného zboží do Kč 10.000,- je rozvoz zpoplatněn částkou Kč 150,- Kč,

-  pokud hodnota objednaného zboží převýší Kč 10.000,- ,je rozvoz poskytován zdarma.

Zásilková služba Česká pošta - k ceně zboží je účtován poplatek Kč 129,-. V případě, že se jedná o platbu na dobírku je účtován poplatek 45,- Kč

Pokud se jedná o zásilku, kterou nelze doručit jedním balíkem, bude poplatek účtován dvakrát, případně více krát.

 

Platební podmínky 

Způsoby platby se liší dle vybraného způsobu dodání.

Při osobním odběru objednaného zboží na provozovně je možno platit v hotovosti nebo bankovním převodem předem (jako variabilní symbol platby je nutno uvést číslo objednávky).

Při rozvozu objednaného zboží po Opavě a okolí umožňuje prodávající platby v hotovosti při převzetí zboží nebo bankovním převodem předem (jako variabilní symbol platby je nutno uvést číslo objednávky). 

Při zasílání objednaného zboží prostřednictvím zásilkové služby je možno platit dobírkou při převzetí zboží od dopravce nebo bankovním převodem předem (jako variabilní symbol platby je nutno uvést číslo objednávky).

V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 2801055860/2010

 

Odstoupení od smlouvy 

Kupující je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Odstoupení je možné i pro dílčí položky nákupu. Nelze odstoupit od smlouvy u zboží, které podléhá rychlé zkáze.  

Odstoupí-li kupující od smlouvy, na své náklady zašle do sídla prodávajícího nebo osobně předá po telefonické domluvě zboží, které od prodávajícího převzal, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží vrací kupující nepoškozené, zabalené v originálním obalu. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí vráceného zboží) všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě smlouvy přijal (bez poštovného a balného).


Reklamace a záruční podmínky

Na objednaný výrobek poskytuje prodávající záruku, jaká je uvedená na výrobku od konkrétního výrobce. V případě, že objednané zboží bude po záruční lhůtě (po době upotřebitelnosti - nelze uplatnit v případě, že je poskytnuta sleva na zboží po skončené době minimální trvanlivosti, kupující je s touto skutečností seznámen a dal souhlas k odběru takového zboží), nebo jinak poškozené, kontaktuje kupující prodávajícího osobně, písemně, nebo telefonicky. Nárok kupujícího prodávající individuálně posoudí a vyřeší.

  

Kontakt pro uplatňování reklamací: info@rakletparty.cz, tel.: 777 600 223 (Pavlína Otýpková).

 

O reklamaci rozhodne prodávající podle druhu reklamovaného zboží co nejdříve, nejpozději do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.  

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem. 

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby, a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Kontaktní údaje zákaznické podpory prodávajícího

Internetový portál/ e-shop: http://www.raklet-party.cz/

Email: info@rakletparty.cz

Telefon:  + 420 777 600 223

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na výše uvedených kontaktech.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2018.

 

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík